Prawo gospodarcze i handlowe

Pomoc prawna w zakresie prawa gospodarczego i handlowego

W odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie na profesjonalne wsparcie, Adwokat Gorzów – Aleksandra Niedziałkowska oferuje Państwu kompleksowe usługi w zakresie szeroko pojętego prawa gospodarczego i handlowego.

 

Służę pomocą przy sporządzaniu pism procesowych oraz opinii prawnych. Skutecznie reprezentuję swoich klientów przed sądami powszechnymi, Sądem Najwyższym, organami i sądami administracyjnymi w każdej dziedzinie prawa.

 

Prawo gospodarcze – Adwokat Gorzów Wielkopolski:

 

 • bieżąca obsługa przedsiębiorców
 • tworzenie uchwał organów spółek i ich regulaminów
 • sporządzanie i opiniowanie umów
 • negocjowanie i rozwiązywanie umów
 • negocjowanie umów
 • zabezpieczenie wykonania umów
 • zakładanie spółek prawa handlowego
 • zakładanie oddziałów spółek zagranicznych
 • sporządzanie statutów
 • prowadzenie spraw z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy
 • sporządzanie pozwów o zapłatę
 • reprezentacja w postępowaniu egzekucyjnym przedsiębiorców,

Dlaczego warto mi zaufać?

Oferuję Państwu ekspercką wiedzę prawną, która znajduje swoje poparcie w wieloletnim doświadczeniu zawodowym. W swojej pracy kieruję się przede wszystkim dobrem Klienta, w pełni angażując się w powierzone mi sprawy. Gwarantuję Państwu rzetelne podejście do problemów prawnych, oraz najwyższy poziom świadczonych usług. Szczególną uwagę zwracam na zasady etyki adwokackiej, które nakładają na mnie obowiązek zachowania w tajemnicy wszelkich udzielonych mi przez Państwa informacji.

Dlaczego warto mi zaufać?

Oferuję Państwu ekspercką wiedzę prawną, która znajduje swoje poparcie w wieloletnim doświadczeniu zawodowym. W swojej pracy kieruję się przede wszystkim dobrem Klienta, w pełni angażując się w powierzone mi sprawy. Gwarantuję Państwu rzetelne podejście do problemów prawnych, oraz najwyższy poziom świadczonych usług. Szczególną uwagę zwracam na zasady etyki adwokackiej, które nakładają na mnie obowiązek zachowania w tajemnicy wszelkich udzielonych mi przez Państwa informacji.