Prawo karne

Pomoc prawna w zakresie prawa karnego

W odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie na profesjonalne wsparcie, Adwokat Gorzów – Aleksandra Niedziałkowska oferuje Państwu kompleksowe usługi w zakresie szeroko pojętego prawa karnego.

 

Służę pomocą przy sporządzaniu pism procesowych oraz opinii prawnych. Skutecznie reprezentuję swoich klientów przed sądami powszechnymi, Sądem Najwyższym, organami i sądami administracyjnymi w każdej dziedzinie prawa.

 

Prawo karne – Adwokat Gorzów Wielkopolski:

 

  • obrona podejrzanego w postępowaniu przygotowawczym
  • obrona oskarżonego w postępowaniu sądowym (przed sądami rejonowymi, okręgowymi, apelacyjnymi oraz Sądem Najwyższym)
  • obrona obwinionego w sprawach o wykroczenia
  • pomoc prawna dla osób zatrzymanych i tymczasowo aresztowanych
  • reprezentowanie osób pokrzywdzonych przestępstwem (sporządzenie zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa, reprezentacja w postępowaniu przygotowawczym i sądowym)
  • sporządzanie i wnoszenie apelacji, zażaleń, kasacji, wniosków, prywatnych aktów oskarżenia
  • pomoc prawna w postępowaniu wykonawczym (odroczenie wykonania kary, udzielenie przerwy w odbywaniu kary, udzielenie przedterminowego warunkowego zwolnienia z odbycia reszty kary pozbawienia wolności wyrok łączny, ułaskawienie, wykonywanie kary w systemie dozoru elektronicznego – SDE)

Dlaczego warto mi zaufać?

Oferuję Państwu ekspercką wiedzę prawną, która znajduje swoje poparcie w wieloletnim doświadczeniu zawodowym. W swojej pracy kieruję się przede wszystkim dobrem Klienta, w pełni angażując się w powierzone mi sprawy. Gwarantuję Państwu rzetelne podejście do problemów prawnych, oraz najwyższy poziom świadczonych usług. Szczególną uwagę zwracam na zasady etyki adwokackiej, które nakładają na mnie obowiązek zachowania w tajemnicy wszelkich udzielonych mi przez Państwa informacji.

Dlaczego warto mi zaufać?

Oferuję Państwu ekspercką wiedzę prawną, która znajduje swoje poparcie w wieloletnim doświadczeniu zawodowym. W swojej pracy kieruję się przede wszystkim dobrem Klienta, w pełni angażując się w powierzone mi sprawy. Gwarantuję Państwu rzetelne podejście do problemów prawnych, oraz najwyższy poziom świadczonych usług. Szczególną uwagę zwracam na zasady etyki adwokackiej, które nakładają na mnie obowiązek zachowania w tajemnicy wszelkich udzielonych mi przez Państwa informacji.