Prawo pracy

Pomoc prawna w zakresie prawa pracy

W odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie na profesjonalne wsparcie, Adwokat Gorzów – Aleksandra Niedziałkowska oferuje Państwu kompleksowe usługi w zakresie szeroko pojętego prawa pracy.

 

Służę pomocą przy sporządzaniu pism procesowych oraz opinii prawnych. Skutecznie reprezentuję swoich klientów przed sądami powszechnymi, Sądem Najwyższym, organami i sądami administracyjnymi w każdej dziedzinie prawa.

 

Prawo pracy – Adwokat Gorzów Wielkopolski:

 

 • pomoc zarówno dla pracodawców jak i pracowników
 • doradztwo prawne w zakresie zatrudniania pracowników (nawiązanie stosunku pracy, jego zmiana lub rozwiązanie)
 • doradztwo prawne w zakresie wyboru właściwej formy zatrudnienia
 • doradztwo prawne podczas kontroli Państwowej Inspekcję Pracy lub Zakład Ubezpieczeń Społecznych,
 • doradztwo prawne w zakresie dostosowania zakładu pracy do aktualnie obowiązujących przepisów prawa (tworzenie regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania)
 • sprawy o ustalenie istnienia lub nieistnienia stosunku pracy
 • sprawy o dyskryminację w zatrudnieniu lub mobbing
 • sprawy o nieuzasadnione lub niezgodne z prawem rozwiązanie stosunku pracy
 • sprawy o wypłatę zaległego należnego wynagrodzenia
 • tworzenie i opiniowanie regulaminów: pracy, wynagradzania, szkoleń, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
 • opracowywanie dokumentacji pracowniczej lub kontrola prawidłowości jej prowadzenia: umowy o pracę, umowy o zakazie konkurencji, umowy – kontrakty menedżerskie
 • opracowywanie dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia restrukturyzacji zatrudnienia (zwolnienia grupowe, indywidualne, przejście zakładu pracy na innego pracodawcę)
 • sprawy dotyczące oddelegowywania pracowników
 • sprawy dotyczące zatrudniania cudzoziemców, w tym obywateli Ukrainy.

Dlaczego warto mi zaufać?

Oferuję Państwu ekspercką wiedzę prawną, która znajduje swoje poparcie w wieloletnim doświadczeniu zawodowym. W swojej pracy kieruję się przede wszystkim dobrem Klienta, w pełni angażując się w powierzone mi sprawy. Gwarantuję Państwu rzetelne podejście do problemów prawnych, oraz najwyższy poziom świadczonych usług. Szczególną uwagę zwracam na zasady etyki adwokackiej, które nakładają na mnie obowiązek zachowania w tajemnicy wszelkich udzielonych mi przez Państwa informacji.

Dlaczego warto mi zaufać?

Oferuję Państwu ekspercką wiedzę prawną, która znajduje swoje poparcie w wieloletnim doświadczeniu zawodowym. W swojej pracy kieruję się przede wszystkim dobrem Klienta, w pełni angażując się w powierzone mi sprawy. Gwarantuję Państwu rzetelne podejście do problemów prawnych, oraz najwyższy poziom świadczonych usług. Szczególną uwagę zwracam na zasady etyki adwokackiej, które nakładają na mnie obowiązek zachowania w tajemnicy wszelkich udzielonych mi przez Państwa informacji.