Prawo rodzinne

Pomoc prawna w zakresie prawa rodzinnego

W odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie na profesjonalne wsparcie, Adwokat Gorzów – Aleksandra Niedziałkowska  oferuje Państwu kompleksowe usługi w zakresie szeroko pojętego prawa rodzinnego.

 

Służę pomocą przy sporządzaniu pism procesowych oraz opinii prawnych. Skutecznie reprezentuję swoich klientów przed sądami powszechnymi, Sądem Najwyższym, organami i sądami administracyjnymi w każdej dziedzinie prawa.

 

Prawo Rodzinne – Adwokat Gorzów Wielkopolski:

 

 • sprawy o rozwód (z orzekaniem o winie, oraz bez orzekania o winie)
 • sprawy o separację
 • sprawy o podział majątku wspólnego po ustaniu małżeństwa (ustalenie nierównych udziałów, rozliczenie nakładów)
 • sprawy alimentacyjne (na rzecz dzieci, byłych małżonków, egzekucja alimentów)
 • sprawy o uchylenie obowiązku alimentacyjnego
 • sprawy o rozdzielność majątkową
 • sprawy o pozbawienie władzy rodzicielskiej
 • sprawy o ograniczenie władzy rodzicielskiej
 • sprawy o zawieszenie władzy rodzicielskiej
 • sprawy o ustalenie kontaktów z małoletnim dzieckiem
 • sprawy o zaspokojenie potrzeb rodziny
 • sprawy o ubezwłasnowolnienie całkowite lub częściowe
 • sprawy o ustalenie ojcostwa lub macierzyństwa
 • sprawy o zaprzeczenie ojcostwa lub macierzyństwa
 • sprawy związane z zarządem majątkiem małoletniego dziecka
 • sprawy dotyczące rozstrzygania o istotnych sprawach małoletniego dziecka
 • sprawy dotyczące tzw. uprowadzeń rodzicielskich

Dlaczego warto mi zaufać?

Oferuję Państwu ekspercką wiedzę prawną, która znajduje swoje poparcie w wieloletnim doświadczeniu zawodowym. W swojej pracy kieruję się przede wszystkim dobrem Klienta, w pełni angażując się w powierzone mi sprawy. Gwarantuję Państwu rzetelne podejście do problemów prawnych, oraz najwyższy poziom świadczonych usług. Szczególną uwagę zwracam na zasady etyki adwokackiej, które nakładają na mnie obowiązek zachowania w tajemnicy wszelkich udzielonych mi przez Państwa informacji.

Dlaczego warto mi zaufać?

Oferuję Państwu ekspercką wiedzę prawną, która znajduje swoje poparcie w wieloletnim doświadczeniu zawodowym. W swojej pracy kieruję się przede wszystkim dobrem Klienta, w pełni angażując się w powierzone mi sprawy. Gwarantuję Państwu rzetelne podejście do problemów prawnych, oraz najwyższy poziom świadczonych usług. Szczególną uwagę zwracam na zasady etyki adwokackiej, które nakładają na mnie obowiązek zachowania w tajemnicy wszelkich udzielonych mi przez Państwa informacji.