Prawo cywilne i spadkowe

Pomoc prawna w zakresie prawa cywilnego i spadkowego

W odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie na profesjonalne wsparcie, Adwokat Gorzów – Aleksandra Niedziałkowska  oferuje Państwu kompleksowe usługi w zakresie szeroko pojętego prawa cywilnego.

 

Służę pomocą przy sporządzaniu pism procesowych oraz opinii prawnych. Skutecznie reprezentuję swoich klientów przed sądami powszechnymi, Sądem Najwyższym, organami i sądami administracyjnymi w każdej dziedzinie prawa.

 

Prawo cywilne i spadkowe – Adwokat Gorzów Wielkopolski:

 

 • sporządzanie, negocjowanie oraz opiniowanie umów
 • sprawy o zapłatę
 • sprawy o odszkodowanie (szkody na osobie, wyrządzone w mieniu, komunikacyjne, z polis OC lub AC)
 • sprawy o zadośćuczynienie
 • sprawy o zasiedzenie nieruchomości
 • sprawy o zniesienie współwłasności
 • sprawy o niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy
 • sprawy o wydanie rzeczy
 • sprawy egzekucyjne, zawieranie porozumień w kwestii spłaty zadłużenia
 • sprawy z zakresu prawa konsumentów, uprawnień z rękojmi czy gwarancji
 • sprawy o eksmisję
 • sprawy o uchylenie się od skutków prawnych złożonego oświadczenia
 • sprawy o ochronę dóbr osobistych
 • sprawy z zakresu ksiąg wieczystych i hipoteki
 • sprawy ubezpieczeniowe, spory z towarzystwami ubezpieczeń
 • sprawy o stwierdzenie nabycia spadku
 • sprawy o dział spadku
 • sprawy o zachowek
 • sprawy o przyjęcie lub odrzucenie spadku po zmarłym
 • sprawy odszkodowawcze związane z błędami medycznymi

Dlaczego warto mi zaufać?

Oferuję Państwu ekspercką wiedzę prawną, która znajduje swoje poparcie w wieloletnim doświadczeniu zawodowym. W swojej pracy kieruję się przede wszystkim dobrem Klienta, w pełni angażując się w powierzone mi sprawy. Gwarantuję Państwu rzetelne podejście do problemów prawnych, oraz najwyższy poziom świadczonych usług. Szczególną uwagę zwracam na zasady etyki adwokackiej, które nakładają na mnie obowiązek zachowania w tajemnicy wszelkich udzielonych mi przez Państwa informacji.

Dlaczego warto mi zaufać?

Oferuję Państwu ekspercką wiedzę prawną, która znajduje swoje poparcie w wieloletnim doświadczeniu zawodowym. W swojej pracy kieruję się przede wszystkim dobrem Klienta, w pełni angażując się w powierzone mi sprawy. Gwarantuję Państwu rzetelne podejście do problemów prawnych, oraz najwyższy poziom świadczonych usług. Szczególną uwagę zwracam na zasady etyki adwokackiej, które nakładają na mnie obowiązek zachowania w tajemnicy wszelkich udzielonych mi przez Państwa informacji.