Prawo ubezpieczeń społecznych

Pomoc prawna w zakresie prawa ubezpieczeń społecznych

W odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie na profesjonalne wsparcie, Adwokat Gorzów – Aleksandra Niedziałkowska oferuje Państwu kompleksowe usługi w zakresie szeroko pojętego prawa ubezpieczeń społecznych.

 

Służę pomocą przy sporządzaniu pism procesowych oraz opinii prawnych. Skutecznie reprezentuję swoich klientów przed sądami powszechnymi, Sądem Najwyższym, organami i sądami administracyjnymi w każdej dziedzinie prawa.

 

Prawo ubezpieczeń społecznych – Adwokat Gorzów Wielkopolski:

 

 • sprawy o zasiłek macierzyński
 • sprawy o zasiłek chorobowy
 • sprawy o zasiłek pogrzebowy
 • sprawy o przedawnienia składek na ubezpieczenia społeczne ZUS
 • sprawy o ustalenie kapitału początkowego
 • sprawy o nienależnie pobrane świadczenia z ZUS
 • sprawy o ponowne przeliczenie emerytury
 • sprawy o wyliczenie podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne ZUS
 • sprawy o pozorność zatrudnienia
 • sprawy o rentę rodzinną
 • sprawy o rentę socjalną
 • sprawy o rentę z tytułu niezdolności do pracy
 • sprawy o świadczenie przedemerytalne
 • sprawy o świadczenie rehabilitacyjne
 • sprawy o wykluczenie z ubezpieczenia społecznego
 • sprawy dotyczące zbiegu tytułów do ubezpieczenia
 • sprzeciw od orzeczenia lekarza orzecznika ZUS
 • wnioski o układ ratalny z ZUS
 • zastrzeżenia do opinii biegłych

Dlaczego warto mi zaufać?

Oferuję Państwu ekspercką wiedzę prawną, która znajduje swoje poparcie w wieloletnim doświadczeniu zawodowym. W swojej pracy kieruję się przede wszystkim dobrem Klienta, w pełni angażując się w powierzone mi sprawy. Gwarantuję Państwu rzetelne podejście do problemów prawnych, oraz najwyższy poziom świadczonych usług. Szczególną uwagę zwracam na zasady etyki adwokackiej, które nakładają na mnie obowiązek zachowania w tajemnicy wszelkich udzielonych mi przez Państwa informacji.

Dlaczego warto mi zaufać?

Oferuję Państwu ekspercką wiedzę prawną, która znajduje swoje poparcie w wieloletnim doświadczeniu zawodowym. W swojej pracy kieruję się przede wszystkim dobrem Klienta, w pełni angażując się w powierzone mi sprawy. Gwarantuję Państwu rzetelne podejście do problemów prawnych, oraz najwyższy poziom świadczonych usług. Szczególną uwagę zwracam na zasady etyki adwokackiej, które nakładają na mnie obowiązek zachowania w tajemnicy wszelkich udzielonych mi przez Państwa informacji.